Den 10. oktober besøger vi det maritime værksted

i hal 16 på kulturhavnen KL. 16:00


Tilmeld dig ved at indbetale de kr. 40,-

til MobilePay betalingsnummer 197835

Inden den 5. oktober

Eller vores konto 5357. 0246863 Inden d. 30. september.

Du kan også afmelde igen inden den dato og få beløbet retur. Send reg.- og kontonr. til

kasserer@herrevarelset3000.dk.

Prisen er inkl. en sandwich, øl eller vand.


Her arbejder bla. frivillige entusiaster.

Du kan blive medlem eller ven, af

DET MARITIME VÆRKSTED HAL 16


Kom med Herreværelset i Maritimt Værksted Hal 16 når formanden og medstifteren af foreningen Nicolai Juel Vædele fortæller om foreningen, om restaurering af de gamle fartøjer og mange af de andre aktiviteter der arbejdes med; kapsejladsen Øresund på langs, samarbejde med museer, kultur, uddannelsessamarbejder og om fartøjerne i havnen, ikke mindst Danmarks nye skoleskib, den tremastede skonnert  ZAR.

Foreningen Maritimt Værksted Hal 16 har på godt 4 år etableret et levende og foreningsbåret maritimt værksted, der både er kendt og anerkendt i Danmark og ud over landets grænser i de tidligere skibsværftshaller i Helsingør. Hallen fungerer som aktivt værksted og vidensdelingsinstitution for praktisk skibsbevaring og har fået stor medlemstilstrømning. Her restaureres maritim kulturarv i verdensklasse, bl.a. den ældst kendte Aage Utzon-konstruktion og Danmarks ældste lystfartøj LET. 

Fartøjerne har både en fortid og fremtid på vandet til glæde for helt almindelige mennesker, søfolk, historikere og entusiaster.  Foreningen arbejder ambitiøst med udvikling af oplevelsesdimensionen, så kulturhavnens øvrige besøgende fra hele verden kan få en særlig oplevelse af det håndværk, som holder den maritime kulturarv flydende. Foreningen har i sin korte levetid oplevet så stor en tilstrømning, så der er venteliste på tilgang af historisk interessante fartøjer til hallen. Det maritime værksted råder i dag over et state-of-the-art træværksted i Hal 18, som er finansieret af lokale virksomheder, fonde og andre donorer